Historie


Foreningen:

Ullerslevs grundejerforening blev stiftet d. 31 januar 1968, og året senere, i august 1969, blev en forespørgsel om en egentlig fællesantenneordning rettet mod bestyrelsen – der skulle dog gå to år, inden en fællesantenne blev anskaffet i 1971. Det var også i 1971, at man fik diskuteret, hvordan man skulle behandle diverse tekniske sager vedrørende den nye fællesantenne, f.eks. bestilling af TV.
Efter Ullerslev fik et fællesantenneanlæg i 1971, begyndte grundejerforeningens arbejde mere og mere at dreje sig om fællesantennen, hvilket muligvis også har været årsag til, at man i 1973 fremsatte et forslag om en fastansat servicemontør.
Fra 1973 og frem til i dag har foreningen gennemgået en masse spændende forandringer og udvidelser, som blandt andet kulminerede i, at grundejerforeningens kanaldistribution overgik til TDC (nu YouSee) i august 1988, hvilket betød at foreningen kunne nedlægge deres egen mast. I den senere tid er det endvidere blevet muligt selv at vælge sine kanaler ved hjælp af den kanalpakkeløsning, som er blevet indført i samarbejde med YouSee.
 
Formænd og kassere i grundejerforeningen:
Fra grundejerforeningens stiftelse den første februar 1968 frem til sin død i 1987 var det Poul Madsen, der var konstitueret formand for foreningen.
Efter Poul Madsens død overtog næstformand Vagner Jensen formandsposten, indtil gerneralforsamlingen d. 25. februar 1988. Ved generalforsamlingen blev Ove Højen Madsen valgt til formand. Ove Højen Madsen var konstitueret formand indtil d. 22 juni 1989, hvor den nuværende formand, Allan Gjøde, overtog posten.

Hvad angår kassererne i foreningen, var det Børge Slot, som startede med at bestride denne post fra foreningens grundlæggelse og indtil den første januar 2006, hvor han blev afløst af den nuværende kassere: Flemming B. Larsen. I øvrigt kan det nævnes, at Børge Slot, på grund hans arbejde for foreningen, der spænder over fire årtier, er blevet udnævnt til æresmedlem. Han er, på nuværende tidspunkt, den eneste, der har titlen ”æresmedlem”.
Cookies

Formand

Allan Gjøde
Valmuevænget 7
5540 Ullerslev
Telefon: 65 35 18 99
ag@ullerslevantenneforening.dk